Welke planten passen bij welke grondsoort?

beeld vtwonen Beeld

Sommige planten staan het liefst in droge, doorlatende grond en andere stellen weer eisen aan de zuurgraad. Daarom is het belangrijk om te weten op welke bodemsoort jij gaat tuinieren en welke planten daarbij horen. Uit welke van de grondsoorten bestaat jouw tuin: klei, veen, zand of zavel? Bekijk welke plant bij welke grondsoort past.

Lees verder onder de advertentie

Welke grondsoorten zijn er in Nederland?

In Nederland kun je verschillende soorten tuingrond aantreffen in de tuin, we onderscheiden er grofweg vier. Lees hieronder meer over de vier verschillende grondsoorten om zo erachter te komen welke grondsoort jij hebt.

  • kleigrond
  • zandgrond
  • zavelgrond
  • veengrond

Beplantingsplan maken met de juiste grondsoort

Veel planten groeien enkel goed op de juiste grondsoort. Bij het aanleggen van de tuin en het bedenken van de beplantingsplannen voor borders is het dus erg belangrijk om te weten welke grondsoort er in de tuin ligt. Lees hier bij alle grondsoorten welke planten erbij passen.

Lees verder onder de advertentie

Tips voor kleigrond in de tuin

Kleigrond is te herkennen aan de vochtige, vaste structuur. Om het luchtig te houden moet kleigrond ieder najaar worden gespit en voorzien worden van organisch materiaal, zoals zelfgemaakte compost. In de zomer is het noodzakelijk om het bovenste gedeelte van de grond te schoffelen. Kleigrond houdt water goed vast, daarom hoeft er vrijwel nooit gesproeid te worden. Nadeel is dat er in natte periodes snel water blijft staan. Geef het water rustig de tijd om te zakken. Ook een idee: leg drainagepijpen aan die het water afvoeren.

Planten voor kleigrond

Lees verder onder de advertentie

Tips voor zandgrond in de tuin

Zandgrond is te herkennen aan de lichte kleur en bestaat uit grote deeltjes die los op elkaar zijn gestapeld. Planten op zandgrond hebben vrijwel nooit gebrek aan zuurstof, maar droogte kan wel problemen opleveren. Daarom is het raadzaam om vóór het planten een flinke hoeveelheid organisch materiaal door de grond te werken en tijdens een droge periode regelmatig water te geven. Met het water spoelen ook meststoffen weg, dus regelmatig bemesten van de zandgrond is van belang.

Planten voor zandgrond

Voor deze grondsoort is de border voor droge grond een goede keuze.

Lees verder onder de advertentie

Tips voor zavelgrond in de tuin

Zavelgrond is de meest ideale grond voor tuinplanten. Het is een combinatie van klei- en zandgrond: klei met zestig tot tachtig procent zand. Het is goed te bewerken, goed doorlatend en meestal rijk aan humus.

Planten voor zavelgrond

Lees verder onder de advertentie

Tips voor veengrond in de tuin

Veengrond is bijna zwart van kleur en voelt een beetje sponsachtig aan. Veengrond is een mengsel van aarde met verteerde en halfverteerde plantenresten, van nature dus rijk aan organisch materiaal. Een probleem is dat de grond soms te nat is of dat de grondwaterstand vrij hoog is. Dat kan verholpen worden door bomen, struiken en vaste planten op een klein bergje te zetten. Door de goede doorlatendheid houdt veengrond voedingsstoffen gemakkelijk vast. Let wel op de zuurgraad van veengrond, die is vaak laag.

Planten voor veengrond

Lees verder onder de advertentie

Ideaal voor deze grondsoort is bijvoorbeeld onze border voor natte grond.

pH-waarde grondsoorten

Naast de grondsoort is de pH-waarde erg belangrijk. Elke grondsoort heeft een andere pH-waarde en je kunt deze ook beïnvloeden. Kijk bij zuurgraad grond voor meer informatie.

Lees verder onder de advertentie

Bron: beeld: Canva