WORD ABONNEE

kies nú voor een abonnement met korting

abonneer nú met korting

Algemene voorwaarden GEBERIT 

1. Dit reglement is van toepassing op de winactie van vtwonen ‘Weer verliefd op je huis’ ter promotie van de Geberit AquaClean douchewc van Geberit B.V. (hierna te noemen Geberit), Fultonbaan 15, 3439 NE Nieuwegein. 

2. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, bedrijven, alsmede voor medewerkers van Geberit, en alle andere bij de totstandkoming van deze actie betrokken partijen. Deelname is onafhankelijk van aankoop van producten. 

3. Deelname vindt plaats op onderstaande wijze: 

• Deelname geschiedt door het invullen van de gegevens op www.vtwonen.nl. • Na afloop van de winactie volgt de trekking van de winnaar uit de geregistreerde inschrijvingen. 

• De winnaar wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag (per post of e-mail) door vtwonen. 

• Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden en contante uitbetaling van de prijs is uitgesloten. 

• De prijs dient binnen 6 maanden na bekendmaking van de winnaar in ontvangst  genomen te zijn. Daarna vervalt het recht op de prijs. 

4. Deelnemer dient woonachtig te zijn in Nederland. 

5. De te winnen prijs is een Geberit AquaClean Mera Comfort douchewc: • Geberit AquaClean Mera Comfort douchewc met alpien witte designafdekking 146.210.11.1 of Geberit AquaClean Mera Comfort douchewc met 

glansverchroomde designafdekking 146.210.21.1 

• Totale waarde van ca. € 5.750,– adviesprijs incl. BTW. 

• Er is géén installatie bij de prijs inbegrepen! 

6. Deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar gegevens aan Geberit worden verstrekt en door Geberit opgeslagen en gebruikt worden om op de hoogte te worden gehouden over de producten en acties van Geberit. 

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken per e-mail aan badkamer.nl@geberit.com. Uw persoonsgegevens worden verzameld, opgeslagen en gebruikt met het oog op direct marketing en doorgestuurd naar bedrijven binnen de Geberit Groep en naar externe dienstverleners (bijv. Postdienst en IT-dienstverlener). Ons privacybeleid is van toepassing. 

7. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Geberit zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen. 

8. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Geberit het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

10. Automatisch gegenereerde inschrijvingen alsmede technische manipulaties zijn van deelname uitgesloten. 

11. Winnaar kan door Geberit gevraagd worden om middels een review en/of quote zijn/ haar ervaring met de Geberit AquaClean te delen met Geberit na installatie. Deze review/quote mag tevens door Geberit gebruikt worden voor marketinguitingen en voor publicatie op haar websites, inclusief naam en woonplaats van de winnaar. Deelnemers hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding. 

12. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Geberit. Deze gegevens zullen alleen door Geberit gebruikt worden en niet aan derden verstrekt worden. 

13. Geberit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enige wijze voort kan komen uit deze actie. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Geberit niet aansprakelijk. 

14. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden.

nog meer: Overig